Prevádzka:
REVYSA - Ing. Rudolf Smatana
Krásno 13,
958 43 Krásno pri Partizánskom

Telefón:
038/ 749 77 92
038/ 749 31 76

Mobil:
0903 239 110

Fax:
038/ 749 77 91

E-mail:
revysaservis@gmail.com

Krásno 13, 958 43 Krásno

revysaservis@gmail.com

0903 239 110