Referencie

 1. BRANO SLOVAKIA s.r.o., Bratislava - servis a opravy ručných zdvíhacích zariadení, elektrických zdvíhacích zariadení a samozatváračov dverí
 2. Letné kúpalisko "DÚHA" Partizánske - elektroinštalačné práce
 3. COLAGEN SLOVAKIA s.r.o., Partizánske - elektroinštalačné práce na bitúnku
 4. POLYFUNKČNÝ DOM PETRŽALKA, Bratislava - elektroinštalačné práce
 5. POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO, Lehota pod Vtáčnikom - elektroinštalačné práce na kravíne
 6. POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO a.s., Sebedražie - elektroinštalačné práce na ovčíne
 7. GEKO a.s., Prievidza - elektroinštalačné práce na sklade zeleniny v ČR Holice
 8. TRNAVSKÝ CUKROVAR a.s., Trnava - revízie a servis elektrických mostových žeriavov, kladkostrojov a ručných zdvíhacích zariadení
 9. POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ LADCE a.s. - revízie a servis elektrických mostov a kladkostrojov
 10. MLYN ŠURANY a.s. - revízie a servis elektrických mostov a kladkostrojov
 11. POVAŽSKÝ CUKROVAR a.s., Považská Teplá - revízie a servis elektrických mostov a kladkostrojov
 12. AAA AUTOCENTRUM, Bratislava - revízne a servisné montážne práce elektrických zdvíhacích rámp
 13. BACOU DALOZ s.r.o., Partizánske - revízne a servisné práce na elektrických výťahoch
 14. ZEIS s.r.o., Partizánske - revízne a servisné práce na elektrických výťahoch
 15. WALKER s.r.o., Partizánske - revízne a servisné práce na elektrických výťahoch
 16. COLLE SLOVAKIA s.r.o., Bošany - revízne a servisné práce na elektrických výťahoch
 17. COOP JEDNOTA a.s., Topoľčany - revízne a servisné práce na elektrických výťahoch
 18. MACRI s.r.o., Topoľčany - montážne a elektroinštalačné práce na montážnej linke zvarovni pre PSA Peugeot Trnava
 19. VISTEON SLOVAKIA, s.r.o. Nitra - montážne a elektroinštalačné práce na montážnych linkách
 20. CIMLEC SLOVAKIA, s.r.o. Trnava - montážne a elektroinštalačné práce na montážnych linkách
 21. SIMAP, s.r.o. Trenčín - montážne a elektroinštalačné práce na montážnych linkách
 22. P.S.ELMONT - stav, s.r.o. Banská Bystrica - elektroinštalačné práce na polyfunkčných Budovách, obytných domoch.
 23. HM- Košice, s.r.o. Košice - montážne, páličske, zváračske, viazacie práce pre U.S.STEEL Košice
 24. P.S.ELMONT - stav, s.r.o. Banská Bystrica - elektroinštalačné práce Staré Grunty
 25. Karák Ján, Horné Vestenice - elektroinštalačné práce Zdravotné stredisko Partizánske
 26. Karák Ján, Horné Vestenice - elektroinštalačné práce rodinný dom Sučany
 27. Karák Ján, Horné Vestenice - elektroinštalačné práce rodinný dom Šimonovany
 28. Ing. Olej Ján, Brodzany - elektroinštalačné práce Soblahov
 29. Montáže Trenčín, s.r.o. Trenčín - montážne práce
 30. Simeris, s.r.o. Trnava - montážne práce
 31. Profi steel Holding,s.r.o., Levice - zváračské práce
 32. H5, s.r.o. Nová Dedina - zváračské práce
 33. DUOMETAL PLUS, s.r.o. Topoľčany - opravy a servis výťahov
 34. LADICKÝ, s.r.o. - opravy a servis žeriavov
 35. Simaček Facility SK, Banská Bystrica - opravy a servis sekčných brán
 36. Millor , s.r.o. Trnava - záračské práce

Krásno 13, 958 43 Krásno

revysaservis@gmail.com

0903 239 110